ההבדל בין צו ירושה לצו קיום צוואה: התנגדויות ושוני ההגשה

כאשר מדובר בנושא ירושה וצוואות, שני המונחים המרכזיים שמתבקשים להבין היטב הם צו ירושה וצו קיום צוואה. שני הצוואות הללו מהווה דרכים לביטוי הרצונות של המנוח לגבי ההורשה שלו לאחר מותו. עם זאת, ישנם הבדלים חשובים ביניהם, הן בתהליך ההגשה והן בהתמודדות עם התנגדויות לצוואה.

צו ירושה

צו ירושה הוא צו שמתבקש להוציאו בתוך הליך ירושה, כאשר המנוח מתכוון להזכיר ולהגדיר את הירושה המבוקשת לאחר מותו. בתהליך הגשת הצו, נדרש מילוי מוקפד ומדויק לדרישות החוק הרלוונטי, במיוחד במה שקשור לזיהוי הירושה, הנכסים והמקרים הספציפיים שהמנוח רוצה לטפל בהם. הגשת בקשה לצו ירושה ניתנת לביצוע באופן מקוון באתר משרד המשפטים, יש כמובן הכרח לשלם את האגרה הדרושה, ולאחר תקופת המתנה – ניתנת ההחלטה בתיק והיורשים יהיו זכאים לקבל את הירושה המגיעה להם על פי דין.

צו קיום צוואה

לעומת זאת, צו קיום צוואה הוא תהליך בו מתכוונים לאכוף את ההוראות שבצוואה שנכתבה על ידי המנוח. במקרה זה, התהליך נועד להבטיח את ביצוע הצוואה לפי הרצון של המנוח. כאשר נמסרת צוואה לביצוע לאחר מות המנוח, עשויות להיות התנגדויות וסתירות שבהנחיות הצוואה מצד גורמים בעלי עניין בנכסי העיזבון, ונדרשת התנהלות משפטית במידה ויש הצגה של צווים נגדיים לצו שהוגש ראשון לקיום.

הגשת התנגדויות

התנגדות לצו ירושה ולחילופין לצו קיום צוואה, מוגשת במערכת המשפט הרגילה ומבוצע בהתאם לחוק הרלוונטי. התהליך כולל הגשת תביעה פורמלית ודיון בבית המשפט, שבו יש להוכיח כי הצווים שלהם מתבקשים להתנגד הם לא חוקיים, או לחילופין שהמנוח היה במצב לא תקין על מנת לכתוב את הצוואה במוחו השלם.

 

לסיכום, הבנת ההבדלים בין צו ירושה לצו קיום צוואה חשובה מאוד בהתייחסות לנושאי ירושה ותהליכים משפטיים קשורים. יחד עם הבנת ההבדלים, יש לשקול ייעוץ משפטי מיומן על מנת להבטיח את המימוש המיטבי של רצון המנוח לגבי ירושתו.

בכל מקרה של צורך בהגשת התנגדות לצו קיום צוואה או לצו ירושה, לעורך דין אברהם הופרט ניסיון עצום ורב-שנים של ייצוג וטיפול משפטי. עו"ד הופרט בקיא בכל הדינים, בכל הטכניקות המעשיות ובכל הניואנסים על מנת לספק שירות משפטי יעיל ומשתלם לאלה הטוענים שקופחו בקבלת ירושה ו/או מאלה המבקשים להגן על זכויותיהם על פי הדין.